Lightbox with a words text We Are Hiring board on yellow background. Surviving economical and financial crisis. Job seeking, recruiting and business concept.

Recruitement – Polski

Potrzebuję zatrudnić 1 osobę do marketingu w niepełnym wymiarze godzin lub jako freelancer. Praca: Żądanie: Płaca: Zasiłek: Pierwszeństwo mają studenci.